Dokončená  výstavba
     BD  Wintrova
    Brno - Líšeň

Dokončená stavba
Viladům Červený  kopec
Brno

 Politika integrovaného systému řízení

    Vedení společnosti MIRROR CZ, spol. s r. o. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovanému systému řízení. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, zaměstnanců a vlastníků a současně přispívat k rozvoji celého regionu.
    Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vcházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb. Naším dalším cílem je komplexní, kvalita a rychlá péče o svěřené objekty. Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spoluprácí se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci naší společnosti.
    Nezbytným standardem je pro nás trvale zlepšovat environmentálního profilu firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí, hygienické aspekty při realizaci činností a zakázek, bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a zajišťujeme a vyžadujemedodržování právních požadavků kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.
    Stanovení cílů, programů a cílových hodnot v rámci jednotlivých oddělení a jejich pravidelné hodnocení je pro nás základní metodou efektivního řízení. Naše společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a tréninku zaměstnanců. Veškeré aktivity hodnotíme podle toho, jakou měrou přispívají ke zlepšování jakosti, úrovně havarijní připravenosti, bezpečnosti práce a péče o životní prostředí. Informováním zaměstnanců a ostatní veřejnosti o vlvech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícnou komunikaci s nimi usilujeme o zvyšování povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.